Xu mật viện

Hội đồng tư nhân Trung Quốc, các triều đại nhà Đường-Nguyên
(đổi hướng từ Khu mật viện)

Xu Mật viện, còn đọc là Khu Mật viện[1] (tiếng Trung: 樞密院; nghĩa đen: "Viện Cơ mật"), là cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự của nhà nước trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc, nhà Liêu, nhà Tốngnhà Nguyên. Đứng đầu Xu mật viện là Xu mật sứ (tiếng Trung: 樞密使).

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Theo Thuyết văn giải tự chú, chữ Xu (樞) còn đọc như chữ Khu (区).
  • Hucker, Charles O. (1985). Một tiêu đề chính thức về từ điển ở đế quốc Trung Quốc. Nhà xuất bản Đại học Stanford. tr. 436.