Khu quốc hội 1, Oregon

Khu quốc hội số 1 của Oregon bao gồm góc tây bắc của Oregon. Nó gồm có các quận Clatsop, Columbia, Washington, Yamhill, và tây nam thành phố Portland, một phần Quận Multnomah thuộc khu quốc hội số 3 trước khi phân chia lại các khu quốc hội tại Oregon vào năm 2002.

Khu vực quốc hội số 1 của Oregon
Or01 109.gif
District map vào 2002
Hạ nghị sĩ
  David Wu
D
Area2.941 dặm vuông Anh (7.620 km2)
Dân số (2000)684.280
Thu nhập trung bình48.464
Cook PVID + 6

Khu quốc hội này do đảng viên Dân chủ David Wu đại diện tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 1998.

Tham khảoSửa đổi