Khu tự quản Luân Đôn

Khu vực hành chính của Đại Luân Đôn gồm 32 khu tự quản Luân Đôn (tiếng Anh: London Borough). Vùng Nội Luân Đôn gồm 12 khu tự quản, cộng thêm Thành phố Luân Đôn (cấp hạt). Vùng Ngoại Luân Đôn gồm 20 khu tự quản còn lại.

Vị trí Đại Luân Đôn trong UK.

Bản đồ sửa

 Thành phố Luân ĐônThành phố WestminsterKensington và ChelseaHammersmith và FulhamWandsworthLambethSouthwarkTower HamletsHackneyIslingtonCamdenBrentEalingHounslowRichmond trên sông ThamesKingstonMertonSuttonCroydonBromleyLewishamGreenwichBexleyHaveringBarking và DagenhamRedbridgeNewhamWaltham ForestHaringeyEnfieldBarnetHarrowHillingdon
 1. Thành phố Luân Đôn (không phải là khu tự quản Luân Đôn)
 2. Thành phố Westminster
 3. Kensington và Chelsea
 4. Hammersmith và Fulham
 5. Wandsworth
 6. Lambeth
 7. Southwark
 8. Tower Hamlets
 9. Hackney
 10. Islington
 11. Camden
 12. Brent
 13. Ealing
 14. Hounslow
 15. Richmond trên sông Thames
 16. Kingston
 17. Merton
 1. Sutton
 2. Croydon
 3. Bromley
 4. Lewisham
 5. Greenwich
 6. Bexley
 7. Havering
 8. Barking và Dagenham
 9. Redbridge
 10. Newham
 11. Waltham Forest
 12. Haringey
 13. Enfield
 14. Barnet
 15. Harrow
 16. Hillingdon

Có thể xác định vị trí của từng khu tự quản bằng cách rà chuột lên bản đồ bên trên.

 
Vàng: khu tự quản hạt
Hồng:khu tự quản thủ đô
Xanh lá: khu tự quản đô thị
Xanh dương: quận đô thị

Tham khảo sửa