Khu vực ba của nền kinh tế

(đổi hướng từ Khu vực dịch vụ)

Khu vực ba của nền kinh tế (còn được hiểu là khu vực dịch vụ hay công nghiệp dịch vụ) là một trong ba khu vực của nền kinh tế, còn lại là khu vực haikhu vực một.

Các ngành công nghiệp thuộc khu vực dịch vụSửa đổi

Ví dụ về các ngành công nghiệp thuộc khu vực dịch vụ có thể bao gồm:

Danh sách các quốc gia theo sản lượng dịch vụSửa đổi

 
Sản lượng dịch vụ theo tỷ lệ phần trăm của nhà sản xuất hàng đầu (Hoa Kỳ) vào năm 2005

Dưới đây là danh sách các quốc gia theo sản lượng dịch vụ với tỷ giá hối đoái thị trường vào năm 2016.

Các quốc gia có sản lượng dịch vụ lớn nhất, theo IMFCIA World Factbook, năm 2016
Kinh tế
Các quốc gia theo sản lượng dịch vụ năm 2015 (tỷ đô la Mỹ)
(01)   Hoa Kỳ
14,762
(02)   Trung Quốc
5,688
(03)   Nhật Bản
3,511
(04)   Đức
2,395
(05)   Vương quốc Anh
2,109
(06)   Pháp
1,941
(07)   Ý
1,366
(08)   Brasil
1,295
(09)   Canada
1,081
(10)   Ấn Độ
1,024
(11)   Tây Ban Nha
926
(12)   Úc
859
(13)   Hàn Quốc
850
(14)   Nga
797
(15)   México
661
(16)   Thổ Nhĩ Kỳ
551
(17)   Hà Lan
543
(18)   Thụy Sĩ
484
(19)   Indonesia
429
(20)   Bỉ
362

20 quốc gia có sản lượng dịch vụ lớn nhất năm 2016, theo IMFCIA World Factbook.


Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi