Xu hướng

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khuynh hướng)

Xu hướng, trào lưu, xu thế, khuynh hướng, chiều hướng hay thị hiếu (tiếng Anh: trend) có thể là:

  • Mốt và xu hướng, tức thái độ, phát ngôn hay hành vi tập thể vốn chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.

Mẫu số liệu và dự báo sửa

Cách dùng khác sửa