Kiêng tình dục

Kiêng tình dục là sự tự nguyện kiềm chế một vài hoặc tất cả hoạt động tình dục. Những lý do phổ biến là:

Tham khảoSửa đổi