Kiến tạo đề cập đến các quá trình chi phối cấu trúc và đặc điểm của vỏ Trái Đất, và sự tiến hóa của nó theo thời gian. Kiến tạo mô tả các quá trình tạo núi, sự phát triển và ứng xử của các vùng lõi lục địa hay còn gọi là nền cổ, và cách mà các mảng kiến tạo rắn cấu tạo nên lớp ngoài cùng của Trái Đất tương tác với các phần còn lại. Kiến tạo cũng cung cấp những kiến thức nền trong nghiên cứu động đấtvành đai núi lửa mà chúng ảnh hưởng đến dân cư trên toàn cầu. Các nghiên cứu về kiến tạo cũng giúp hiểu rõ hơn về xói mòn trong địa mạo học và định hướng cho các nhà địa chất trong việc tìm kiếm các tích tụ khoáng sản và dầu khí có giá trị cao.

Kiến tạo mảng toàn cầu

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  • Edward A. Keller (2001) Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape Prentice Hall; 2nd edition, ISBN 0-13-088230-5
  • Stanley A. Schumm, Jean F. Dumont and John M. Holbrook (2002) Active Tectonics and Alluvial Rivers, Cambridge University Press; Reprint edition, ISBN 0-521-89058-6
  • B.A. van der Pluijm and S. Marshak (2004). Earth Structure - An Introduction to Structural Geology and Tectonics. 2nd edition [1]. New York: W.W. Norton. tr. 656. ISBN 0-393-92467-X. Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)

Liên kết ngoài

sửa