Kiến tạo núi Taconic

Kiến tạo núi Taconic là một giai đoạn kiến tạo núi đã kết thúc 440 triệu năm về trước và ảnh hưởng chủ yếu lên vùng New England hiện nay. Trong giai đoạn này, một dãy núi lớn được tạo thành kéo dài từ phía bắc Canada tới vùng cao nguyên Piedmont ở Hoa Kỳ.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “The Highlands Province”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Xem thêmSửa đổi