Kiến trúc thời Trung Cổ

Kiến trúc thời Trung Cổ là kiến ​​trúc phổ biến ở thời Trung Cổ châu Âu.

 
Lịch sử kiến trúc phương Tây 
Kiến trúc thời kì đồ đá
Kiến trúc Ai Cập cổ đại
Kiến trúc Lưỡng Hà
Kiến trúc cổ điển
Kiến trúc Hy Lạp cổ đại
Kiến trúc La Mã cổ đại
Kiến trúc thời Trung Cổ
Kiến trúc Byzantine
Kiến trúc Romanesque
Kiến trúc Gothic
Kiến trúc Phục Hưng
Kiến trúc Baroque
Kiến trúc Rococo
Kiến trúc Tân cổ điển
Kiến trúc hiện đại
Kiến trúc hậu hiện đại
Các mục từ
Lâu đài Bodiam, xây dựng vào thế kỷ 14 ở Anh
Lâu đài Malbork, xây dựng vào thế kỷ 12-13 tại Ba Lan

Đặc điểm

sửa

Kiến trúc tôn giáo

sửa

Các kiến trúc phổ biến là nhà thờ.

Kiến trúc quân sự

sửa

Các kiến trúc thế tục (phi tôn giáo) còn tồn tại chủ yếu là phục vụ cho quân sự, quốc phòng. Cụ thể là đáng chú ý nhất là lâu đài có các tính năng tấn công từ bên trong và phòng thủ từ bên ngoài.

Các phong cách kiến trúc

sửa

Các phong cách thời kỳ này bao gồm kiến trúc byzantine, kiến trúc Romanesquekiến trúc Gothic. Phong cách Romanesque bắt đầu hình thành từ thế kỷ 11; phong cách Gothic bắt đầu hình thành từ khoảng thế kỷ 12, đặc biệt ở khu vực Île de France.

Tham khảo

sửa