Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng (tiếng Anh: Quality Control hay viết tắt QC) là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng. Kiểm soát chất lượng là việc kiểm soát các quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ thông qua kiểm soát các yếu tố như con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp, thông tin và môi trường làm việc.[1][2]

Hình phóng to mạch X-Ray của một card mạng máy tính

Yếu tố nguyên vật liệu là yếu tố chính đầu vào, có ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng sản phẩm. Để sản phẩm đầu ra có chất lượng thì nguyên vật liệu đầu vào phải có chất lượng. Yếu tố thiết bị và công nghệ là các yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm. Yếu tố con người ở đây bao gồm toàn bộ nguồn nhân lực trong một tổ chức từ lãnh đạo cao nhất đến các nhân viên đều tham gia vào quá trình tạo chất lượng. Tuy nhiên ở đây người ta nhấn mạnh đến vai trò của lãnh đạo và trưởng các phòng, ban, bộ phận, những người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ [3].

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Dennis Adsit (ngày 9 tháng 11 năm 2007). “What the Call Center Industry Can Learn from Manufacturing: Part I” (PDF). National Association of Call Centers. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2012. 
  2. ^ Dennis Adsit (ngày 23 tháng 11 năm 2007). “What the Call Center Industry Can Learn from Manufacturing: Part II” (PDF). National Association of Call Centers. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2012. 
  3. ^ “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm”. Ngày 19 tháng 2 năm 2016. 

Tham khảoSửa đổi

Nghiên cứu thêmSửa đổi