Kim Chung (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Kim Chung)

Kim Chung trong tiếng Việt có nghĩa là chuông vàng: