Kim Jae-ryongThủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, phục vụ ở vị trí đó kể từ tháng 04 năm 2019 đến tháng 08 năm 2020. Ông cũng là thành viên Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Kim Jae-ryong
Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thứ 10
Nhiệm kỳ
11 tháng 4 năm 2019 – 13 tháng 8 năm 2020
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000156.000000156 ngày
Lãnh đạo Tối caoKim Jong-un
Tiền nhiệmPak Pong-ju
Kế nhiệmKim Tok-hun
Thành viên Hội đồng Nhân dân Tối cao đại diện cho Huichon
Nhiệm kỳ
10 tháng 3 năm 2019 –
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000065.00000065 ngày
Tiền nhiệmCho Jae-yong
Thông tin cá nhân
Đảng chính trịĐảng Lao động Triều Tiên

Chức vụ Thủ tướngSửa đổi

Ngày 10 tháng 3 năm 2019, Kim được bầu vào Hội đồng Nhân dân Tối cao trong cuộc bầu cử quốc hội. Chưa đến một tháng sau, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14, Kim được bổ nhiệm làm Thủ tướng, thay thế Pak Pong-ju.[1] Ông cũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trịỦy ban Quân sự Trung ương.[2]

Ngày 13 tháng 08 năm 2020, ông miễn nhiệm chức vụ Tổng lý Nội các, kế nhiệm bởi Kim Tok-hun.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “N.K. leader re-elected as chairman of State Affairs Commission”. Yonhap. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2019.
  2. ^ “Press Release on 4th Plenary Meeting of 7th Central Committee of WPK”. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2019.
Chức vụ
Tiền nhiệm
Pak Pong-ju
Tổng lý Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
2019 – 2020
Kế nhiệm
Kim Tok-hun