Kim Jae-ryongThủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, phục vụ ở vị trí đó kể từ tháng 4 năm 2019. Ông cũng là thành viên Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Kim Jae-ryong
Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thứ 10
Nhiệm kỳ
11 tháng 4 năm 2019 –
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000121.000000121 ngày
Lãnh đạo Tối caoKim Jong-un
Tiền nhiệmPak Pong-ju
Thành viên Hội đồng Nhân dân Tối cao đại diện cho Huichon
Nhiệm kỳ
10 tháng 3 năm 2019 –
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000153.000000153 ngày
Tiền nhiệmCho Jae-yong
Thông tin cá nhân
Đảng chính trịĐảng Lao động Triều Tiên

Chức vụ Thủ tướngSửa đổi

Ngày 10 tháng 3 năm 2019, Kim được bầu vào Hội đồng Nhân dân Tối cao trong cuộc bầu cử quốc hội. Chưa đến một tháng sau, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14, Kim được bổ nhiệm làm Thủ tướng, thay thế Pak Pong-ju.[1] Ông cũng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trịỦy ban Quân sự Trung ương.[2]

Tham khảoSửa đổi

Chức vụ
Tiền vị
Pak Pong-ju
Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
2019-nay
Đương nhiệm