Kim Thủy Tổ (chữ Hán:金始祖) có thể là những vị tổ tiên của nhà Kim được truy tôn sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa