Tháp dân số

Hình học
(Đổi hướng từ Kim tự tháp dân số)

Tháp dân số (tiếng Anh: Population pyramid, hay còn gọi là kim tự tháp dân số) là mô hình đồ họa mô phỏng sự phân bố dân số ở các nhóm tuổi khác nhau (thường của một địa phương, vùng hay quốc gia nào đó trên thế giới). Mô hình này giống như một kim tự tháp hay tháp khi dân số phát triển.[1]

Tháp dân số cho 4 giai đoạn của mô hình quá trình chuyển đổi nhân khẩu học.

Các nhóm tuổi sửa

Có 3 nhóm tuổi:

  • Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi
  • Nhóm tuổi lao động: từ 15 -> 64 tuổi
  • Nhóm tuổi ngoài lao động: từ 65 tuổi trở lên

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa