Kinh Kỳ

trang định hướng Wikimedia

Kinh kỳ (京畿) trong văn hóa Trung Hoa, là từ địa danh, dùng để chỉ vùng đất xung quanh kinh đô của một quốc gia.

Kinh kỳ hay Kinh Kỳ có thể chỉ:

  • Một trong các tên gọi chỉ Hà Nội
  • Tên một tỉnh thuộc Hàn Quốc theo âm Hán-Việt: Gyeonggi-do