Kinh Triệu Khang Vương (chữ Hán:京兆康王) có thể là những vị vương gia sau:

Danh sách

sửa
  • Kinh Triệu Khang Vương Thác Bạt Tử Thôi, tông thất nhà Bắc Ngụy.
  • Kinh Triệu Khang Vương Nguyên Thái Hưng, tông thất nhà Bắc Ngụy, con trai Thác Bạt Tử Thôi, ban đầu tập tước của cha, sau bị bãi nhiệm rồi khi khôi phục quan tước thì được cải phong làm Tây Hà Khang Vương.

Xem thêm

sửa