Kinh doanh thông minh

Kinh doanh thông minh có thể được mô tả như là một tập hợp các kỹ thuật và các công cụ cho việc mua lại và chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin có ý nghĩa và hữu ích cho phân tích kinh doanh nhằm mục đích.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Turner, Dawn M. “What is Venture Management?”. www.VentureSkies.com. VentureSkies. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2016. 

Đọc thêmSửa đổi

  • Ralph Kimball et al. "The Data warehouse Lifecycle Toolkit" (2nd ed.) Wiley ISBN 0-470-47957-4
  • Peter Rausch, Alaa Sheta, Aladdin Ayesh: Business Intelligence and Performance Management: Theory, Systems, and Industrial Applications, Springer Verlag U.K., 2013, ISBN 978-1-4471-4865-4.

Liên kết ngoàiSửa đổi