Kinh giới (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kinh giới trong tiếng Việt có thể là:

  • Tên gọi của một số loài thực vật thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae)
    • Chi Elsholtzia: Tại Việt Nam có khoảng 7 loài.
    • Tên phiên âm từ tiếng Trung của các loài thuộc các chi NepetaSchizonepeta. Tại Việt Nam không có loài nào thuộc về các chi này.
  • Một trong các tên gọi của một số loài thực vật thuộc họ Dền (Amaranthaceae)
    • Chi Chenopodium: Tại Việt Nam có khoảng 4-6 loài. Các tên gọi khác có rau muối, dầu giun.