Kinh tế Việt Nam thời Pháp thuộc

soi dai

Tham khảoSửa đổi

Kinh tế Việt Nam thời Pháp thuộc là một nền kinh tế thực dân và bảo hộ, phát triển rất nhanh dưới sự đô hộ của Pháp. Trong thời kỳ 18851900, kinh tế Việt Nam phát triển ở mức 7%/năm, khá cao so với các nước thuộc địa khác ở Đông Nam Á, ngoài ra, Việt Namtài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lương thực dồi dào và Pháp coi Việt Nam là miếng mồi ngon ở châu Á.

Thời kì 1858–1885Sửa đổi

Đây là thời kỳ Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, thời gian đó tăng trưởng ở Việt Nam chỉ ở mức 2,5% đến 3%, sau khi Pháp chiếm được Lục tỉnh Nam Kỳ, tăng trưởng của Nam Kỳ lúc này đã lên tới 6%. Tiếp đến việc chiếm nốt Bắc KỳTrung Kỳ, tăng trưởng của Việt Nam đã lên khoảng 6% đều đặn cho đến khi Lào và Chân Lạp bị Pháp thôn tính, lúc này kinh tế Việt Nam lên mức trên 8%

Thời kì 1885–1900Sửa đổi

Thời kì 1900–1920Sửa đổi

Thời kì 1920–1945Sửa đổi

Giai đoạn 1920–1940Sửa đổi

Trước áp lực khủng hoảng kinh tế thế giới vào thập niên 1930, kinh tế có phần suy giảm xuống, tuy nhiên người hứng chịu mọi khủng hoảng luôn là người Việt cùng với một số dân tộc khác. Vào giữa thập niên, phong trào yêu nước cách mạng dần bùng nổ khắp nơi và Pháp tìm cách dập tắt cách mạng bản địa bằng cách tổ chức khủng bố, đàn áp dã man, tăng trưởng kinh tế lúc này đã bị biến đổi chậm từ 7,3% vào năm 1930 xuống còn 3,9% vào năm 1935, tiếp đến việc Thế chiến II bắt đầu nổ, Pháp đã không kháng cự được nền kinh tế của mình khi Pháp đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng, còn ở Đông Dương, kinh tế bị giảm sút mạnh cho tới khi Nhật Bản nhập cuộc để bành trướng thuộc địa và thành lập các chính quyền thân Nhật ở Đông Nam Á gây ra những biến động lớn về chính sách kinh tế thuộc địa thời bấy giờ.

Giai đoạn 1940–1945Sửa đổi

Thời kì 1945–1954Sửa đổi

Đây là thời kỳ hầu như kinh tế không còn phát triển mạnh như trước, bởi lẽ phong trào cách mạng Việt Minh nổ ra khắp Việt Nam, cái lợi ở Đông Dương hiện nay là kinh tế vẫn tư bản hóa ở miền Nam trong khi Việt Minh đứng lên chống Pháp và cải cách ruộng đất ở miền Bắc, tăng trưởng bị giảm mạnh từ 4% trung bình mỗi năm còn 1,7% và kéo dài cho đến khi hệ thống thuộc địa Đông Dương bị thất thủ và không còn cung ứng đóng góp cho kinh tế Pháp nữa, sau khi đã được bàn giao lại cho Quốc gia Việt Nam sau này, tăng trưởng dần ổn định trở lại và đạt tới mức 6% trong năm 1954–1955.

Xem thêmSửa đổi