Kinh tế học tổ chức

Bài viết này trong loại bài
Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Tổ chức · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

Chủ đề Kinh tế học

Kinh tế học tổ chức (còn được gọi là kinh tế học của tổ chức; tiếng Anh: Organizational economics) liên quan đến việc sử dụng logic của phương pháp kinh tế để hiểu sự tồn tại, bản chất, thiết kế và hoạt động của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức được quản lý.

Kinh tế học tổ chức chủ yếu quan tâm đến những trở ngại đối với việc phối hợp các hoạt động bên trong và giữa các tổ chức (các công ty, liên minh, thể chế và thị trường nói chung).

Kinh tế học tổ chức được biết đến với sự đóng góp và sử dụng của nó trong:

Các nhà lý thuyết và đóng góp đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế học tổ chức:[1][2][3]

 

Tham khảo sửa

  1. ^ “Nobel d'économie : « la reconnaissance d'un nouveau champ disciplinaire »”. Le Monde.fr. 19 tháng 10 năm 2016.
  2. ^ Robert Gibbons and John Roberts, eds. The handbook of Organizational Economics. Princeton University Press, 2013.
  3. ^ “Nobel Prize in Economics Awarded for Work on Business Contracts”.