Kitô giáo Tây phương bao gồm Giáo hội Latinh thuộc Công giáo Rôma và các nhóm Tin Lành. Khác với Kitô giáo Đông phương, Kitô giáo Tây phương, về phương diện lịch sử, phát triển ở phía Tây của châu Âu và vùng Tây Bắc châu Phi.

Vương cung thánh đường Thánh Phêrôthành phố Vatican, công trình nhà thờ lớn nhất thế giới hiện nay.

Một số điểm khác biệt chính của Kitô giáo Tây phương và Kitô giáo Đông phương là:

Tham khảo sửa