Kita-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 10,33 km2, dân số thời điểm ngày 1 tháng 2 năm 2011 là 110.792 người, mật độ dân số là 10.730 người/km²

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi