Kiwi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kiwi là một danh từ xuất phát từ New Zealand, nó có thể chỉ:

NgườiSửa đổi

Thực vậtSửa đổi

Động vậtSửa đổi

KhácSửa đổi