Knightsbridge Foreign Exchange là một công ty tài chính quốc tế có trụ sở ở Toronto, Ontario, Canada.[1] Kể từ năm 2009, Kingtsbridge đã thực hiện việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ cho hơn 2 tỉ đô la trên toàn Canada.[2][3][4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Bloomberg - Are you a robot?”. www.bloomberg.com. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020. Chú thích có tiêu đề chung (trợ giúp)
  2. ^ “KnightsbridgeFX Review: Company Profile, History, and More”. MarketWatch (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.[liên kết hỏng]
  3. ^ Exchange, Knightsbridge Foreign (ngày 14 tháng 9 năm 2018). “KnightsbridgeFX.com ranks on Growth 500's fastest growing Canadian businesses 2018 |”. KnightsbridgeFX (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
  4. ^ Horwood, Claire (ngày 3 tháng 4 năm 2019). “Knightsbridge FX money transfers review - 2020 | Finder Canada”. finder CA (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.