Krabat, còn có tên là "Wendish Faust" là một nhân vật trong văn hóa dân gian Sorbs (khu vực nằm ở vùng ranh giới giữa ĐứcBa Lan). Bản ghi chép sớm nhất về nhân vật này là vào năm 1837,[1] đây là hình tượng của một thầy phù thủy độc ác trở thành một anh hùng trong thế kỷ 19.

Krabat ở Schwarzkollm.

Nguồn gốc sửa

Lịch sử của câu chuyện dân gian bắt nguồn từ Johannes Schadowitz (1624 – 1704), một chỉ huy kỵ binh sống tại Groß Särchen (nay là một phần của Lohsa) gần Hoyerswerda năm 1691 dưới thời John George III ở Saxony.

Phân tích sửa

Câu chuyện về việc học nghề của Krabat với một thầy phù thủy độc ác được khắc họa trong tác phẩm Der Zauberlehrling (Phù thủy học việc) của Aarne-Thompson-Uther.[2]

Lan truyền sửa

Câu chuyện dân gian lan truyền tập trung quanh khu vực Lusatia, đáng chú ý nhất là khu định cư Čorny Chołmc, ngày nay là một quận của thành phố Hoyerwerda, nơi Krabat được cho là đã học được sức mạnh phù thủy của mình.[3]

Chuyển thể sửa

Câu chuyện về Krabat đã được chuyển thể thành nhiều tiểu thuyết, đáng chú ý:

Tham khảo sửa

  1. ^ Joachim Leopold Haupt, Von einem bösen Herrn in Groß-Särchen (1837)
  2. ^ Troshkova, A (2019). “The tale type 'The Magician and His Pupil' in East Slavic and West Slavic traditions (based on Russian and Lusatian ATU 325 fairy tales)”. Indo-European Linguistics and Classical Philology. XXIII: 1022–1037. doi:10.30842/ielcp230690152376.
  3. ^ Zipes Jack biên tập (2017). The Sorcerer's Apprentice: An Anthology of Magical Tales. Illustrated by Natalie Frank. Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-8563-3. pp. 323-348.

Thư mục sửa

Đọc thêm sửa

  • Brězan, Jurij, and Gregory H. Wolf. "The Survival of a Culture: An Interview with the Sorbian Author Jurij Brězan." World Literature Today 75, no. 3/4 (2001): 42-52. doi:10.2307/40156748.
  • Jurich, Marilyn. "Children Stranded "Among These Dark Satanic Mills": The Child's Response to Evil in Fantasies From Four Different Countries." Journal of the Fantastic in the Arts 13, no. 3 (51) (2003): 271-81. www.jstor.org/stable/43308613.
  • Kudela, Jean. "Jurij Brĕzan (1916-2006)". In: Revue des études slaves, tome 77, fascicule 1-2, 2006. Le théâtre d'aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine Croatie, Serbie et Monténégro, sous la direction de Sava Andjelković et Paul-Louis Thomas. pp. 309–310. [www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_2006_num_77_1_7013]
  • Raede, H. "LA LITTÉRATURE LUSACIENNE AU XXe SIÈCLE." Études Slaves Et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies 9, no. 1/2 (1964): 38-48. www.jstor.org/stable/41055929.