Kujō Hisatada (九条 尚忠 (Cửu Điều Thượng Trung)? 5 tháng 11 năm 1798 – 5 tháng 10 năm 1871) là con trai của Nijo Harutaka, là một Kuge thời kỳ Edo (1603-1868). Ông được anh trai là Suketsugu nhận làm con nuôi. Ông giữ một vị trí nhiếp chính kampaku từ năm 1856 đến 1862, và nghỉ hưu năm 1863.Sau đó, ông đi xuất gia trở thành nhà sư.

Kujou Hisatada

Gia quyếnSửa đổi

  • Thân phụ: Nijō Harutaka
  • Thân mẫu: Higuchi Nobuko
  • Chính thất: Karahashi Meiko (1796- 1881)
  • Thê thiếp: không rõ
  • Hậu duệ:
  • Con nuôi: Kujō Yukitsune (1823 -1859) được Meiko nhận nuôi

Tổ tiênSửa đổi

Chức vụSửa đổi

Tiền nhiệm

Takatsusaka Masamichi

Kampaku</br> 1856 -1862
Kế nhiệm</br> Konoe Tadahiro

Tham khảoSửa đổi


  • ネケト. 九条家(摂家) (bằng tiếng Nhật). Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2007. ネケト. 九条家(摂家) (bằng tiếng Nhật). Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2007. ネケト. 九条家(摂家) (bằng tiếng Nhật). Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2007. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2007.