Lâm Đồng (chữ Hán giản thể: 临潼区, bính âm: Líntóng Qū) là một quận của thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Quận này có diện tích 915 km2, dân số 670.000 người, mã số bưu chính 710600. Lâm Đồng được chia thành 6 nhai đạo, 10 trấn và 7 hương. Tổng cộng có 285 thôn hành chính.

  • Nhai đạo: Tần Lăng, Đại Vương, Tân Phong, Tà Khẩu, Hành Giả, Linh Khẩu.
  • Trấn: Hà Trại, Tương Kiều, Du Hòe, Vũ Kim, Lịch Dương, Tây Tuyền, Giao Khẩu, Bắc Điền, Mã Ngạch.
  • Hương: Từ Dương, Thổ Kiều, Tân Thị, Mục Trại, Trách Lưu, Tiểu Kim, Thiết Lò.

Tham khảo sửa