Châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ (臨夏回族自治州, Tiểu nhi kinh: لٍ‌ثِيَا خُوِزُوْ زِجِ‌جِوْ‎) là một châu tự trị thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chính sửa

Châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ có các đơn vị cấp huyện sau:

Tham khảo sửa