Lâm Viên (tỉnh cũ của Việt Nam)

(đổi hướng từ Lâm Viên)

Lâm Viên, đôi khi cũng được viết thành Lang Biang, Langbiang, Langbian hay Lâm Biên, là một tỉnh cũ ở Nam Trung Bộ, miền Nam Việt Nam.

Tham khảoSửa đổi