Lãng Ngâm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lãng Ngâm có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau: