Lãnh tụ tối cao

(Đổi hướng từ Lãnh đạo tối cao)

Lãnh tụ tối cao hay nhà lãnh đạo tối cao đơn thuần chỉ đến một cá nhân trong số các chính trị gia đứng đầu một nhà nước hoặc trong số các nhà lãnh đạo của một tổ chức, vốn đảm nhận hoặc có khả năng thực thi hầu hết – hoặc toàn bộ - quyền lãnh đạo đơn vị đó. Trong tôn giáo, trọng trách này thường được giao cho một nhân vật đại diện hoặc là hiện thân của các vị thần thánh trên Trái Đất. Trong chính trị, một vị lãnh tụ tối cao thường đi liền với sự sùng bái cá nhân, đơn cử như những trường hợp dưới đây:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Fyodor Tertitskiy (ngày 19 tháng 1 năm 2015). “Leader, Sun, Mentor, Guide: How North Korean leaders choose their titles”. NK*News. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2019.