Lãnh đạo tối cao Đảng Lao động Triều Tiên

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên là Lãnh đạo Tối cao của Đảng Lao động Triều Tiên hiện tại đang cầm quyền tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Từ năm 1946 đến 1966 được gọi là Chủ tịch Ủy ban Trung ương. Từ năm 1966, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 2 đã quyết định đổi tên thành Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Sau khi Kim Il-sung qua đới,Kim Jong-Il kế nhiệm. Do không được bầu cử thông qua Đại hội Đảng nên chức danh được gọi bằng Tổng bí thư Đảng. Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 3 (2010) đã bầu Kim Jong-Il làm Tổng bí thư chính thức.

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên
조선로동당 위원장
WPK symbol.svg
Huy hiệu Đảng Lao động Triều Tiên
Flag of the Workers' Party of Korea.svg
Đảng kỳ Đảng Lao động Triều Tiên
Đương nhiệm
Kim Jong-un

từ 09 tháng 05 năm 2016
Bổ nhiệm bởiỦy ban Trung ương Đảng
Nhiệm kỳkhông
Thành lập09 tháng 05 năm 2016

Sau khi Kim Jong-Il qua đời, Đảng Lao động Triều Tiên quyết định bãi bỏ chức danh Tổng Bí thư và truy phong cho Kim Jong-Il làm Tổng bí thư vĩnh viễn. Do đó khi Kim Jong-Un được bầu có tên mới là Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên (4/2012).

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 (5/2016), Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên xóa bỏ chức vụ Bí thư thứ nhất.

Lãnh đạo qua các thời kỳSửa đổi

Tên
(Năm sinh–Năm mất)
Ảnh Từ Đến
Chủ tịch Ủy ban Trung ương
(1946–1966)
Kim Tu-bong
(1886–1957?)
  28 tháng 8 năm 1946 30 tháng 6 năm 1949
Kim Il-sung
(1912–1994)
  30 tháng 6 năm 1949 11 tháng 10 năm 1966
Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương
(1966–1994)
Kim Il-sung
(1912–1994)
  11 tháng 10 năm 1966 8 tháng 7 năm 1994
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
(1997–2011)
Kim Jong-il
(1941/1942–2011)
  8 tháng 10 năm 1997 17 tháng 12 năm 2011
Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên
(2012–2016)
Kim Jong-un
(Sinh 1983)[1]
  11 tháng 4 năm 2012 9 tháng 5 năm 2016
Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên
(2016– Hiện nay)
Kim Jong-un
(Sinh 1983)[2]
  9 tháng 5 năm 2016 nay

Tham khảoSửa đổi