Lãnh tụkhái niệm rộng hơn và cao hơn so với lãnh đạo. Là cá nhân kiệt xuất có ảnh hưởng nhất định đến lịch sử của 1 dân tộc hay cả thế giới trong một giai đoạn cụ thể.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi