Lãnh tụ suốt đời

Chức vụ Tổng thống/Chủ tịch nước hoặc chức vụ độc tài không cần giới hạn nhiệm kỳ

Lãnh tụ suốt đời hay lãnh tụ trọn đời (tiếng Anh: president for life) là chức danh do một số nhà lãnh đạo đảm nhiệm hoặc được phong tặng nhằm xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ mãi mãi như một cách để xóa bỏ những thách thức đến quyền hànhtính chính danh của họ trong tương lai. Chức hiệu này đôi khi ban cho người nắm giữ cái quyền được bổ nhiệm, đề cử hoặc chỉ định người kế nhiệm.

Đài tưởng niệm Mansu Hill GrandBình Nhưỡng, khắc họa chân dung các vị"Lãnh tụ vĩnh viễn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", bao gồm Kim Nhật ThànhKim Jong-il

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

  • Mngomezulu, Bhekithemba Richard (2013). The President for Life Pandemic: Kenya, Zimbabwe, Nigeria, Zambia and Malawi. Adonis & Abbey Publishers Ltd. ISBN 9781909112315.

Liên kết ngoài sửa