Lãnh thổ ủy nhiệm của Úc

Lãnh thổ ủy nhiệm của Úc là hệ thống các lãnh thổ đã từng dưới quyền quản lý của Úc, từ 1923 đến 1975, hệ thống này được Anh và Hội Quốc Liên trao sau Thế chiến I và Thế chiến II:

Xem chi tiết:

Tham khảoSửa đổi