Lãnh thổ hải ngoại của Pháp

Thuật ngữ lãnh thổ hải ngoại (tiếng Pháp: Territoire d'outre-mer là một phân cấp hành chính của Pháp và hiện nay chỉ được áp dụng cho các Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp.


Bài viết này là một trong chuỗi bài
Phân cấp hành chính Pháp

(gồm vùng hải ngoại)

(gồm tỉnh hải ngoại)

Cộng đồng đô thị
Cộng đồng khối dân cư
Cộng đồng xã
Xã đoàn khối dân cư mới

Xã liên kết
Quận nội thị

Phân cấp khác ở hải ngoại Pháp

Cộng đồng hải ngoại
Cộng đồng đặc biệt
Xứ hải ngoại
Lãnh thổ hải ngoại
Đảo Clipperton

Đơn vị hành chính này khác với đơn vị hành chính tỉnh hải ngoại (tiếng Pháp: Département d'outre-mer hay DOM). Không như các lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, theo hiến pháp không phải một phần của Vương quốc liên hiệp Anh hay lãnh thổ quốc gia của liên hiệp, các lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp là những phần lãnh thổ không thể tách rời của Cộng hòa Pháp.[1]

Cựu lãnh thổ hải ngoại

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa