Léon H. Dupriez (19.10.1901– 13.10.1986) là một nhà kinh tế học người Bỉ.

Duprez sinh tại Leuven, học ở Đại học Harvard (1918-1919) và Đại học Công giáo Leuven (1919-1924). Từ năm 1925 tới năm 1928 ông làm việc trong Ngân hàng quốc gia Bỉ. Ông trở thành giáo sư các môn kinh tế học, thống kêkhoa học luận kinh tế ở Đại học Công giáo Leuven từ năm 1930 tới khi nghỉ hưu năm 1972.

Ông được thưởng giải Francqui năm 1948.

Tác phẩm chính sửa

  • Des mouvements économiques généraux, Louvain, Institut de Recherches économiques et sociales/ Nauwelaerts Editeur, 1951.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa