Lê Ý Tông

vua nhà Lê Trung hưng

Lê Ý Tông (chữ Hán: 黎懿宗 29 tháng 3 năm 1719 – 10 tháng 8 năm 1759), tên húyLê Duy Thận (黎維祳),[1] là vị Hoàng đế thứ 14 của nhà Lê Trung hưng và thứ 25 của nhà Hậu Lê, đồng thời vua Lê Ý Tông cũng là Thái thượng hoàng cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Lê Ý Tông
黎懿宗
Vua Việt Nam
Hoàng đế Đại Việt
Trị vì5 tháng 6 năm 1735 - tháng 5 năm 1740
Nhiếp chínhTrịnh Giang (1735-1740)
Trịnh Doanh (tháng 1/1740 - tháng 5/1740)
Tiền nhiệmLê Thuần Tông
Kế nhiệmLê Hiển Tông
Thái thượng hoàng Đại Việt
Tại vị1740 - 1759
Tiền nhiệmLê Dụ Tông
Kế nhiệm Thái thượng hoàng cuối cùng của nhà Hậu Lê
Thông tin chung
Sinh29 tháng 3, 1719
Mất10 tháng 8, 1759
Đông Kinh, Đại Việt
An tángLăng Phù Lê
Tên thật
Lê Duy Thận (黎維祳)
Lê Duy Chẩn
Niên hiệu
Vĩnh Hựu (永佑 1735 - 1740)
Thụy hiệu
Ôn Gia Trang Túc Khải Túy Minh Mẫn Khoan Hồng Uyên Duệ Huy Hoàng đế
Miếu hiệu
Ý Tông (懿宗)
Triều đạiNhà Lê Trung hưng
Thân phụLê Dụ Tông
Thân mẫuCung Phi Nguyễn Thị

Thân Thế sửa

Ông là cháu ngoại bà Vũ Thái phi họ Trịnh nên từ bé được nuôi nấng trong cung phủ thân cận yêu thương có phần dễ kiềm chế nên Trịnh Giang đã bỏ qua Duy Diêu con trưởng Thuần Tông Giản Hoàng đế mà lập ông làm vua từ tháng 4 năm 1735, sau khi vua Lê Thuần Tông mất, đến tháng 5 năm 1740.[2]

Trị vì sửa

Tháng 5 năm 1740, Trịnh Doanh ép ông nhường ngôi cho Lê Duy Diêu, con trưởng của Thuần Tông để làm Thái thượng hoàng. Trong tờ chiếu nhường ngôi của ông có đoạn viết rằng nghĩ trong phương xa có kẻ càn rỡ, muốn cõi bờ yên vui nên tôn con trưởng để trọng tông thống mà thu phục lòng người. Sau khi lên làm Thái thượng hoàng, số xã dân cung phụng được lấy bằng 1/3 số chính phần của vua Lê thời kì này.

Ông là con thứ mười một của Dụ Tông, em của Thuần TôngĐế Duy Phường. Ông làm vua được 6 năm, làm Thái thượng hoàng được 19 năm ở điện Càn Thọ. Đời Ý Tông chỉ đặt một niên hiệu là Vĩnh Hựu.

Qua đời sửa

Ông mất tháng 8 năm 1759, thọ 41 tuổi. Táng tại lăng Phù Lê ở núi Trinh Sơn thôn. Nguyên Sơn xã Thiệu Nguyên huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Gia quyến sửa

Hậu phi sửa

Phi tần
STT Danh hiệu Tên Sinh mất Cha Ghi chú
1 Tuyên Vũ Huy Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Du
2 Đức Quý phi Vũ Thị

Hậu duệ sửa

Lê Ý Tông vô tự không có con.

Ghi chú sửa

  1. ^ Ngọc phả nhà Lê chép là Lê Duy Chấn.
  2. ^ Âm lịch.