Lê Khiết

Quan nhà Nguyễn, một trong các lãnh đạo của phong trào chống sưu thuế Trung kì năm 1908

Lê Khiết (1857–1908) tên thật là Lê Tựu Khiết một vị quan Triều Nguyễn, hy sinh trong phong trào chống sưu thuếmiền Trung Việt Nam năm 1908.

Tượng Lê Khiết tại THPT chuyên Lê Khiết

Tiểu sử sửa

Lê Khiết sinh ngày 21 tháng 7 năm 1857 tại làng An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình ông là một gia đình khoa bảng. Cha ông quan tuần phủ đời Thiệu Trị, Lê Văn DIễn. Ông nội ông là quan tri phủ Kiến An đời Gia Long, Lê Công Thiên.

Câu nói nổi tiếng sửa

  • Cái vết nhơ của lịch sử nửa đời người tôi, nay lấy máu cổ mà rửa. Vinh hạnh biết chừng nào.[1]

Vinh danh sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ a b “Lê Khiết - Chí sĩ yêu nước trong phong trào Duy Tân chống thực dân Pháp”. Website Tỉnh Quảng Ngãi. Truy cập ngày 17 tháng 6 năm 2009.[liên kết hỏng]
  2. ^ "Indochine SOS Đông Dương nguy cấp". Tác giả André Viollis