Lê Minh Trọng (sinh năm 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Tây Ninh.[1]

Ngày sinh: 14/3/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Báo chí

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Nơi ứng cử: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh

Phụ chú: Nghỉ hưu từ ngày 01/04/2015 theo Quyết định số 1642-QĐNS/TW ngày 05/01/2015

Tham khảoSửa đổi