Lê Như Hổ sinh năm 1511 mất năm 1581 tại làng Tiên Châu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thi đỗ Tiến sĩ năm Quang Hoà thứ nhất đời vua Mạc Phúc Hải.

Lịch sửSửa đổi

Ông làm quan đến chức Thượng thư, được phong hàm Thiếu bảo, tước Tuấn quận công, rồi về trí sĩ, thọ đến 72 tuổi.

Ông có thân hình cao lớn đẫy đà, nhà nghèo mà hiếu học, ăn thì cực khỏe, mỗi bữa ăn hết một nồi bảy cơm mà chưa no nên được phong là Trạng ăn.

Trong chính sử không thấy nói ông đi sứ Trung Quốc nhưng theo giai thoại dân gian thì khi còn đương chức, ông có đi sứ nhà Minh. Do nói lời khẳng khái làm phật ý vua Minh mà vua Minh cho người dùng sơn trám mù mắt. Ông lấy được giống Đỗ đen và giấu vào chỗ kín đem về.[cần dẫn nguồn] Cho nên đỗ đen không dùng để cúng, tế.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Các vị Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam, Trần Hồng Đức, nxb Văn hoá Dân tộc 2002