Lê Quang (nhà Minh)

(Đổi hướng từ Lê Quang (Trung Quốc))

Lê Quang (chữ Hán: 黎光, ? – ?), người Đông Quản, Quảng Đông, quan viên đầu đời Minh.

Cuộc đời sửa

Quang nhờ đỗ kỳ thi Hương nên được bái làm Ngự sử, làm Tuần án Tô Châu, đề nghị chẩn cấp nạn lũ lụt, cứu sống rất nhiều người. Quang được làm Tuấn án Phượng Dương, dâng phong sự [1] nói hết tệ nạn của quan lại, nên được Minh Thái Tổ khen ngợi.

Năm Hồng Vũ thứ 9 (1376), Quang được cất nhắc làm Hình bộ thị lang, chấp pháp không a dua, bị Ngự sử đại phu Trần Ninh căm ghét, bới móc kết tội nên chịu biếm chức. Quang mất ở nơi lưu đày, không rõ khi nào.

Tham khảo sửa

  • Minh sử quyển 138, liệt truyện 26 – Lê Quang truyện

Chú thích sửa

  1. ^ Phong sự (封事) vào đời Minh, Thanh là tấu chương dâng lên hoàng đế nhưng được niêm phong lại