Lê Thiện (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lê Thiện có thể là:

  • Nguyễn Tuấn Thiện (1401-1494), danh tướng thời Lê Sơ
  • Lê Thiện, diễn viên, nghệ sĩ cải lương người Việt Nam
  • Lê Thiện thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam