Lê Thu Hà, hay Lê Thị Thu Hà, là một tên nữ người Việt. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như: