Lê Tranh

trang định hướng Wikimedia

Lê Tranh có thể là một trong những nhân vật thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam:

Cả hai người đều là con trai vua Lê Thánh Tông, trong đó Hiến Tông là con trưởng và Phúc vương là con thứ 6.