Lê Văn Tri có thể là tên một số người Việt Nam sau đây: