Lê Xuân Trinh () là nhà quản lý kinh tế, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam.

Quá trình công tácSửa đổi

Ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội thương và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1989 – 1992).[1]

Sau khi được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7, ông đã được cử làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ 1992 – 6/11/1996 (được thay bởi Lại Văn Cử) trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992 – 1996)[2].

Chú thíchSửa đổi