Lô Châu

trang định hướng Wikimedia

Lô Châu có thể là tên của:

  • Địa cấp thị Lô Châu (泸州市) thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Thị xã Lô Châu (蘆洲市) thuộc huyện Đài Bắc, Đài Loan.