Lô Châu, Tứ Xuyên

Lô Châu (泸州市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Lô Châu

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Lô Châu quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện

Tham khảoSửa đổi