Lô Khê, Tương Tây

Lô Khê (chữ Hán giản thể: 泸溪县) là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1569 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2003 là 286.933 người. Mã số bưu chính là 416100, mã vùng điện thoại là 0743, trong đó có 57,57% là dân tộc thiểu số (Thổ Gia, Miêu). Về mặt hành chính, đến thời điểm ngày 31/12/2003, huyện Lô Khê được chia thành 8 trấn, 11 hương. Tổng cộng có 1167 tiểu tổ thôn dân, 73 tiểu tổ cư dân.

  • Trấn: Bạch Sa, Hợp Thủy, Đạt Lam, Hưng Long Trường, Vũ Khê, Tẩy Khê, Phố Thị, Đàm Khê.
  • Hương: Bát Thập Bình, Thượng Bảo, Tiểu Chương, Bạch Dương Khê, Thạch Lựu Bình, Vĩnh Hưng Trường, Lý Gia Điền, Trường Bình, Lương Gia, Giải Phóng Nham, Đạp Hổ.

Tham khảoSửa đổi